top of page

Διακήρυξη ΚΟΣΜΟΥ για τις Ευρωεκλογές

 

Ο ΚΟΣΜΟΣ είναι μία κίνηση πολιτών που εμπνέεται από τις αρχές της αειφορίας, της καινοτομίας, της αλληλεγγύης, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Δημιουργήθηκε από ενεργούς πολίτες με κοινωνική δράση σε περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις, στον χώρο της νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και σε επιστημονικούς τομείς που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο ΚΟΣΜΟΣ ιδρύθηκε με τη φιλοδοξία να συμβάλλει στον επαναπροσανατολισμό της πολιτικής προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, της συλλογικής ευημερίας και της προόδου στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Γη.

Για τον ΚΟΣΜΟ ιδιαίτερη σημασία έχουν οι έννοιες της αλληλεγγύης, της αλήθειας και του αγώνα για ένα νέο μοντέλο οργάνωσης της ανθρώπινης δραστηριότητας.

  • Με αλληλεγγύη μεταξύ των σημερινών και των μελλοντικών γενεών και με σεβασμό στη συνεισφορά των προηγούμενων γενεών και της παράδοσης.

  • Με αλληλεγγύη μεταξύ των σημερινών γενεών γιατί κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω και γιατί μόνο με τη συμβολή όλων μας θα αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, οι ακραίες ανισότητες, η εξάντληση των φυσικών πόρων.

  • Με γνώμονα την αλήθεια για την πραγματική κατάσταση του πλανήτη και των κοινωνιών μας, στον αντίποδα των fake news.

  • Με εμπιστοσύνη στη συλλογική μας νοημοσύνη που γεννά καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία συλλογικής δράσης για τη βιωσιμότητα των κοινωνιών μας, την αναζωογόνηση της δημοκρατίας και τη διασφάλιση της ειρήνης.

  • Με στόχο τη δημιουργική εγρήγορση όλων μας και με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας για τους συλλογικούς αγώνες που απαιτούν οι καιροί μας. Αγώνες σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

 

Η γλώσσα επικοινωνίας και δράσης του ΚΟΣΜΟΥ είναι οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τους οποίους υπέγραψαν τον Σεπτέμβριο του 2015, 193 κράτη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Οι Παγκόσμιοι Στόχοι ενσωματώνουν εργαλεία μέτρησης πολιτικών για την αποκατάσταση των κοινωνικών ανισοτήτων, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του πλανήτη, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη συλλογική ευημερία των σύγχρονων κοινωνιών. Οι Παγκόσμιοι Στόχοι, αφορούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως ανθρώπινες κοινωνίες στον αιώνα που ζούμε. Οι Παγκόσμιοι Στόχοι, ως μία ομόφωνη συμφωνία, μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία μιας κοινής και αναγκαίας γλώσσας επικοινωνίας, για την από κοινού αντιμετώπιση των ακραίων προβλημάτων που έχει προκαλέσει η ασύδοτη ανθρώπινη δραστηριότητα πάνω στον πλανήτη Γη. Ανάμεσά τους, η εξασφάλιση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας και ανισότητας στον κόσμο, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η δημιουργία βιώσιμων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης στα αστικά κέντρα και η διαφανής θεσμική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα.

Αντικείμενο της πολιτικής παρέμβασης του ΚΟΣΜΟΥ είναι η προαγωγή των Παγκόσμιων Στόχων στην ατζέντα των πολιτικών διεργασιών στην Ελλάδα και την ΕΕ. Ο ΚΟΣΜΟΣ επιδιώκει να συνεργαστεί με όλο το φάσμα των δημοκρατικών δυνάμεων που θέτουν ως προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την αλληλεγγύη, την κοινωνική συνοχή. Η συνεργασία αυτών των δυνάμεων θα εγγυηθεί τον δρόμο προς την ανοικοδόμηση του κοινωνικού συμβολαίου της ΕΕ και την στροφή προς ένα βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη και τον πλανήτη.

 

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ με σκοπό να δώσουν τέλος στη φτώχεια, να προστατεύσουν τον πλανήτη, αλλά και να διασφαλίσουν την ευημερία για όλους ως μέρος της νέας ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη:

 

Στόχος 1. Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού.

Στόχος 2. Δίνουμε τέλος στην πείνα, επιτυγχάνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και προάγουμε τη βιώσιμη γεωργία.

Στόχος 3. Διασφαλίζουμε μια ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες.

Στόχος 4. Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση, προάγοντας τις δια βίου μάθησης ευκαιρίες για όλους.

Στόχος 5. Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών.

Στόχος 6. Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.

Στόχος 7. Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.

Στόχος 8. Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη καθώς και την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία για όλους.

Στόχος 9. Δημιουργούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία.

Στόχος 10. Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών.

Στόχος 11. Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές, βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς.

Στόχος 12. Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής.

Στόχος 13. Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της.

Στόχος 14. Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος 15. Προστατεύουμε, αποκαθιστούμε και προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων, διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο τα δάση, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και σταματούμε την απώλεια της βιοποικιλότητας.

Στόχος 16. Προάγουμε ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

Στόχος 17. Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

Ο καθένας από τους Παγκόσμιους Στόχους, έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε κάποιος να τους δει ως ένα πλέγμα, με βάση το οποίο πρέπει να δράσουμε αν θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο. Οι λύσεις που προτείνουν είναι τόσο παγκόσμιες όσο είναι και τοπικές μα πάνω από όλα είναι συνολικές και συλλογικές.

Μετά από πολλά χαμένα χρόνια, οι κάτοικοι του πλανήτη, καλούμαστε οι ίδιοι να επιλέξουμε έναν εναλλακτικό μονόδρομο. Όχι αφηρημένα, προκρίνοντας κάποια ιδεολογία έναντι μιας άλλης, αλλά με στόχο να τιμήσουμε το κοινό μας συμβόλαιο, να δρομολογήσουμε την πορεία προς τη βιωσιμότητα, εξασφαλίζοντας ευημερία και ποιότητα ζωής για τις παρούσες αλλά και τις επόμενες γενιές.

Ωστόσο, η υιοθέτηση των Παγκόσμιων Στόχων δεν οδήγησε σε μια δραστική στροφή της πολιτικής που ασκείται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων. Τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά, ελάχιστα έχουν γίνει. Η ΕΕ, που όφειλε να πρωτοστατεί στην προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων, δεν έχει καταφέρει ακόμη να δρομολογήσει και σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν να σχεδιάσει τις απαιτούμενες αλλαγές. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση.

Αντί οι προηγμένες οικονομικά χώρες, και ιδίως η ΕΕ, να ηγηθούν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του πλανήτη, υιοθετήθηκαν προγράμματα σκληρής λιτότητας σε χώρες του ευρωπαϊκού νότου, τα οποία έπληξαν την κοινωνική συνοχή, οδηγώντας εκτεταμένα τμήματα του πληθυσμού στο περιθώριο και τον πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό. Η πιο σκληρή εφαρμογή αυτών των πολιτικών έγινε στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να ενισχυθούν ο φόβος και η ανασφάλεια για το αύριο. Το αποτέλεσμα ήταν διπλά αρνητικό: χάθηκε πολύτιμος χρόνος στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα ενισχύθηκαν τα συντηρητικά αντανακλαστικά στους κόλπους της κοινωνίας.

Σήμερα, η Ευρώπη δεν κινδυνεύει το ίδιο από την κρίση χρέους. Με το κόστος όμως μιας άκρως ανησυχητικής συντηρητικής αναδιάταξης του πολιτικού της χάρτη. Σε αυτό το αρνητικό πλαίσιο, η Ευρώπη καλείται να επιλέξει τον δρόμο που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Οι ακροδεξιές δυνάμεις βρίσκονται σε άνοδο σε πολλές χώρες, ενώ οι συντηρητικές δυνάμεις υιοθετούν πολλά από τα σημεία της ακροδεξιάς ρητορικής. Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο ενίσχυσης ενός ακραίου πολιτικού συντηρητισμού, που στρέφεται εναντίον βασικών ανθρωπιστικών αξιών, οι οποίες διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της Ευρώπης και συνεισέφεραν στην ευημερία της.

Η ΕΕ σε υπαρξιακό σταυροδρόμι

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες βρίσκονται στο πιο καθοριστικό σταυροδρόμι στη σύγχρονη ιστορία της ΕΕ. Ενόψει των Ευρωεκλογών του 2019 ως Ευρωπαίοι πολίτες βρισκόμαστε μπροστά σε ένα υπαρξιακό δίλημμα: θα ακολουθήσουμε έναν δρόμο βιώσιμης προόδου και συλλογικής ευημερίας, συνεργατικά, με αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη ή τον δρόμο του ακραίου συντηρητισμού με όλες τις αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, αλλά και με κρίσιμες επιπτώσεις και κόστος για τον πλανήτη; Θα είναι η Ευρώπη ο τόπος του αλληλοσεβασμού και της ανάδυσης μιας πιο ώριμης παγκόσμιας συνείδησης ή ένας τόπος όπου κυριαρχεί ο φόβος, η οπισθοδρόμηση, ο ατομισμός και ο νεοφιλελευθερισμός;

Η πολιτική κίνηση ΚΟΣΜΟΣ τοποθετείται με σαφήνεια υπέρ της επιλογής της προόδου. Πέρα και έξω από εσωστρεφείς και άγονες πολιτικές αντιπαραθέσεις που οδηγούν στην αδράνεια, ο ΚΟΣΜΟΣ πρεσβεύει, ως κεντρική πολιτική προτεραιότητα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, την υιοθέτηση των Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ για την ανοικοδόμηση του κοινωνικού συμβολαίου της ΕΕ.

Θέτοντας ως πυξίδα τον Παγκόσμιο Στόχο 17, ο οποίος ορίζει ως βασικό εργαλείο για την αλλαγή πορείας τη γενικευμένη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, χαιρετίζουμε και συμμετέχουμε με ενθουσιασμό σε συσπειρώσεις κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που θέτουν ως προτεραιότητα την υπεράσπιση των αξιών του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της διασφάλισης των φυσικών πόρων, της κοινωνικής συνοχής, απέναντι στο φόβο και τον ακραίο συντηρητισμό.

Με αυτό το σκεπτικό, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία ενός ευρύτερου μετώπου δημοκρατικών δυνάμεων ενόψει των ευρωεκλογών, σε μια ιστορική στιγμή για την Ευρώπη. Προσερχόμαστε στην πλατιά ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ που σηματοδοτεί αυτό το ψηφοδέλτιο με σκοπό να συμβάλουμε στην αναχαίτιση του ακραίου συντηρητισμού στην Ευρώπη, αλλά και στην ηχηρή ανάδειξη των Παγκόσμιων Στόχων ως κεντρική προτεραιότητα στη λήψη των αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Όλοι οι πολίτες καλούμαστε να αναλογιστούμε όλα αυτά τα ζητήματα και να ψηφίσουμε στις καθοριστικές εκλογές για την Ευρώπη, αν επιθυμούμε εκπροσώπους που θα τιμήσουν το συμβόλαιο για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, ή θα μεταθέσουμε τις αποφάσεις αυτές για μία ακόμη φορά στην επόμενη γενιά που πλέον θα ασφυκτιά σε έναν κόσμο που άλλαξε ερήμην της.

  • Είμαστε αποφασισμένοι να τερματίσουμε τη φτώχεια και την πείνα σε όλες τις μορφές και τις διαστάσεις τους και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια σε ένα υγιές περιβάλλον.

  • Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τον πλανήτη από την υποβάθμιση, μέσα από τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανάληψη επείγουσας δράσης για την αλλαγή του κλίματος, ώστε να μπορεί ο κόσμος μας να υποστηρίξει τις ανάγκες των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

  • Είμαστε αποφασισμένοι να εξασφαλίσουμε ένα καλό επίπεδο ζωής για όλους τους ανθρώπους, διασφαλίζοντας ότι η οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική πρόοδος έρχεται σε αρμονία με τη φύση.

  • Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε ειρηνικές, δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, που δεν ζουν στον φόβο και τη βία. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ειρήνη και ειρήνη χωρίς βιώσιμη ανάπτυξη.

  • Είμαστε αποφασισμένοι να κινητοποιήσουμε τα μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 μέσω μιας ανανεωμένης παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με πνεύμα αλληλεγγύης, που εστιάζει κυρίως στις ανάγκες των πιο ευάλωτων πληθυσμών, με τη συμμετοχή όλων των χωρών και όλων των ανθρώπων. Αν συνειδητοποιήσουμε τη φιλόδοξη αλλά αξιοποιήσιμη έκταση των Παγκόσμιων Στόχων, οι ζωές όλων θα βελτιωθούν και ο κόσμος μας θα μετασχηματιστεί προς το καλύτερο.

Ο ΚΟΣΜΟΣ έχει την αξία που οι ίδιοι, ως ενεργοί πολίτες θα του δώσουμε!

bottom of page