πέτρος κοκκαλής κοσμος, petros kokkalis kosmos

Εβδομαδιαία ενημέρωση. Stay tuned!

  • Facebook
  • Instagram

© KOSMOS 2019. info@kosmos.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ #2

«Στόχος 2: Επισιτιστική Ασφάλεια και Βιώσιμος Αγροδιατροφικός Τομέας»

 3 - 5 Δεκεμβρίου 2019, Βρυξέλλες

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.