Λιγότερες ανισότητες

Μειώνουμε τις ανισότητες τόσο εντός και όσο μεταξύ των χωρών

Επιδιώξεις Στόχου 10
Πολιτικές Στόχου 10
  • Υιοθετούμε πολιτικές και θεσπίζουμε νομοθεσία ώστε να αυξήσουμε το εισόδημα του φτωχότερου 40% του πληθυσμού, και να μειώσουμε κάθε ανισότητα λόγω εισοδήματος, φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, φυλής, κοινωνικής τάξης, εθνικότητας ή θρησκείας.

  • Αντιμετωπίζουμε τις ανισότητες μεταξύ των χωρών ενθαρρύνοντας την αναπτυξιακή βοήθεια και τις άμεσες ξένες επενδύσεις στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Προωθούμε εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες και στηρίζουμε την εκπροσώπησή τους στη λήψη αποφάσεων στα παγκόσμια οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 

  • Προωθούμε παγκοσμίως την κοινωνική ένταξη και διευκολύνουμε την ασφαλή, μεθοδική και κανονική  μετανάστευση καθώς και τη μείωση του κόστους συναλλαγής των εμβασμάτων.

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

πέτρος κοκκαλής κοσμος, petros kokkalis kosmos

Εβδομαδιαία ενημέρωση. Stay tuned!

  • Facebook
  • Instagram

© KOSMOS 2019. info@kosmos.gr