Διασφάλιση μεθόδων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής
Επιδιώξεις Στόχου 12
Πολιτικές Στόχου 12
  • Λαμβάνουμε μέτρα σε όλα τα μέτωπα: υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και αναφορών βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις, μείωση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων από τους φορείς λήψης αποφάσεων, οικολογικός τρόπος ζωής για τους καταναλωτές, ανάπτυξη τεχνολογιών και νέων μεθόδων παραγωγής / κατανάλωσης από ερευνητές και επιστήμονες.

 

  • Οραματιζόμαστε βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή με υπεύθυνη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, μείωση των απορριμμάτων και της σπατάλης τροφίμων, ασφαλή διαχείριση των τοξικών αποβλήτων και των ρύπων.

 

  • Ενδυναμώνουμε την επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες, και τις υποστηρίζουμε στη μετάβαση προς βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Παράλληλα, μελετάμε τη σχέση βιώσιμης ανάπτυξης και βιώσιμου τουρισμού.

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

πέτρος κοκκαλής κοσμος, petros kokkalis kosmos

Εβδομαδιαία ενημέρωση. Stay tuned!

  • Facebook
  • Instagram

© KOSMOS 2019. info@kosmos.gr