Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Επιδιώξεις Στόχου 17
  • Δημιουργούμε ένα ανοιχτό βασισμένο σε κανόνες, χωρίς διακρίσεις και ισότιμο πολυμερές εμπορικό σύστημα  στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου  και προσφέρουμε στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες πρόσβαση στις αγορές χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις.

  • Στηρίζουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να πετύχουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των χρεών τους μέσω της παγκόσμιας μακροοικονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, πετυχαίνουμε τους Παγκόσμιους Στόχους  σε παγκόσμιο επίπεδο βοηθώντας τις αναπτυσσόμενες χώρες να συγκεντρώσουν στατιστικά στοιχεία και να υιοθετήσουν δράσεις και μέτρα ευθυγραμμισμένα με αυτούς.

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

 
πέτρος κοκκαλής κοσμος, petros kokkalis kosmos

Εβδομαδιαία ενημέρωση. Stay tuned!

  • Facebook
  • Instagram

© KOSMOS 2019. info@kosmos.gr