Εξασφαλίζουμε ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και προωθούμε τις ευκαιρίες διά βίου μάθησης για όλους
Επιδιώξεις Στόχου 4
Πολιτικές Στόχου 4
  • Εξασφαλίζουμε ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση, για κάθε ηλικία. Βοηθάμε νέους και ενήλικες να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση που θα τους προσφέρει απασχόληση, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και επιχειρηματική σκέψη, εκτός από επισήμως αναγνωρισμένα προσόντα.

 

  • Εξαλείφουμε τις ανισότητες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση λόγω φύλου και εισοδήματος.

 

  • Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μέσω της μόρφωσης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε να μπορούν να είναι ανεξάρτητοι και να έχουν υγιή και βιώσιμο τρόπο ζωής.

 

  • Αυξάνουμε και βελτιώνουμε τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, αυξάνουμε τον αριθμό των εκπαιδευτικών, ενώ προσφέρουμε περισσότερες υποτροφίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες.

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

πέτρος κοκκαλής κοσμος, petros kokkalis kosmos

Εβδομαδιαία ενημέρωση. Stay tuned!

  • Facebook
  • Instagram

© KOSMOS 2019. info@kosmos.gr