Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους
Επιδιώξεις Στόχου 6
Πολιτικές Στόχου 6
  • Διασφαλίζουμε πρόσβαση σε ασφαλές και οικονομικά προσιτό πόσιμο νερό, σε καλές συνθήκες υγιεινής και αποχετευτικό σύστημα.

  • Βελτιώνουμε την ποιότητα και την αποδοτική χρήση του νερού, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουμε τη βιώσιμη άντληση και παροχή του.

  • Αντιμετωπίζουμε τη λειψυδρία με ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, και προστασία κι αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων (σε δάση, βουνά, υγροτόπους και ποτάμια).

  • Στηρίζουμε τη βελτίωση της διαχείρισης νερού και την επίτευξη υγιεινής στις αναπτυσσόμενες χώρες, με δραστηριότητες και προγράμματα διεθνούς συνεργασίας.

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

πέτρος κοκκαλής κοσμος, petros kokkalis kosmos

Εβδομαδιαία ενημέρωση. Stay tuned!

  • Facebook
  • Instagram

© KOSMOS 2019. info@kosmos.gr