πέτρος κοκκαλής κοσμος, petros kokkalis kosmos

Εβδομαδιαία ενημέρωση. Stay tuned!

  • Facebook
  • Instagram

© KOSMOS 2019. info@kosmos.gr

Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους
Επιδιώξεις Στόχου 6
Πολιτικές Στόχου 6
  • Διασφαλίζουμε πρόσβαση σε ασφαλές και οικονομικά προσιτό πόσιμο νερό, σε καλές συνθήκες υγιεινής και αποχετευτικό σύστημα.

  • Βελτιώνουμε την ποιότητα και την αποδοτική χρήση του νερού, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουμε τη βιώσιμη άντληση και παροχή του.

  • Αντιμετωπίζουμε τη λειψυδρία με ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, και προστασία κι αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων (σε δάση, βουνά, υγροτόπους και ποτάμια).

  • Στηρίζουμε τη βελτίωση της διαχείρισης νερού και την επίτευξη υγιεινής στις αναπτυσσόμενες χώρες, με δραστηριότητες και προγράμματα διεθνούς συνεργασίας.

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ