Προωθούμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, καθώς και την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία για όλους
Επιδιώξεις Στόχου 8
Πολιτικές Στόχου 8
  • Στοχεύουμε στην επίτευξη παγκόσμιας ευημερίας μέσω δημιουργίας θέσεων εργασίας, σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής παραγωγικότητας.

 

  • Προωθούμε τα εργασιακά δικαιώματα και παρέχουμε ευκαιρίες για πλήρη, παραγωγική και αξιοπρεπή απασχόληση σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, δίνουμε τέλος στην καταναγκαστική εργασία, την εμπορία ανθρώπων και την παιδική εργασία.

 

  • Δημιουργούμε ευκαιρίες για τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, με σκοπό να διατηρήσουν τις δεξιότητές τους και να αποφύγουμε την αποθάρρυνσή τους για εργασία.

 

  • Ενισχύουμε τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία και την αξιοπρεπή απασχόληση στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω πολιτικών για το εμπόριο, την ανάπτυξη και την απασχόληση των νέων.

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

πέτρος κοκκαλής κοσμος, petros kokkalis kosmos

Εβδομαδιαία ενημέρωση. Stay tuned!

  • Facebook
  • Instagram

© KOSMOS 2019. info@kosmos.gr