top of page

Εκδήλωση: "Thought For Food"

Updated: Oct 8, 2021


Σε εξέλιξη βρίσκεται διεθνώς ο διάλογος για τη διατροφή, ως αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της Νέας Πράσινης Συμφωνίας στις ΗΠΑ, αλλά και ενόψει του COP26 στη Γλασκόβη.


Σε εκδήλωση που διοργάνωσε o ΚΟΣΜΟΣ, παρουσιάστηκε έρευνα που έγινε μετά από πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Πέτρου Κόκκαλη για τα συστήματα σήμανσης τροφίμων στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (The Left).


Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης το πρόγραμμα AGROS από την Οργάνωση Γη για τα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα, αλλά και η μοναδική Ελληνική συμμετοχή στο διάλογο των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο και των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDGs) για τα τρόφιμα (UNFSS), που έγινε και πάλι με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή και της κίνησης ΚΟΣΜΟΣ.


Μετά την εισαγωγή του ευρωβουλευτή, ακολούθησε η παρουσίαση από τον εθνοβιολόγο και Συντονιστή του Ανεξάρτητου Διαλόγου της UNFSS στην Ελλάδα, Παύλο Γεωργιάδη και την γεωπόνο και μεταπτυχιακή φοιτήτρια περιβαλλοντικής πολιτικής Μαρία Φερεντίνου, η έρευνα για τη σήμανση των τροφίμων από τη σύμβουλο αγροτικής πολιτικής Δρα Αναστασία Κανναβού και η παρουσίαση του προγράμματος AGROS από τη γεωπόνο (MSc) Ανθή Κατσιρμά και τον Αλέξη Γιανναράκη για την Οργάνωση Γη.


Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πέτρος Κόκκαλης, μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, αναφέρθηκε στην εισήγησή του στη συνεχιζόμενη κυβερνητική πρακτική για την απουσία κάθε διαβούλευσης των νομοθετικών πρωτοβουλιών, παρά τις εθνικές και ευρωπαϊκές προβλέψεις. Σε ό,τι αφορά τη νέα ΚΑΠ, παρά τις νέες στοχεύσεις της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα και το Farm to Fork, δεν ανταποκρίνεται στις διακηρυγμένες φιλοδοξίες του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά το Διάλογο των Ηνωμένων Εθνών για τα τρόφιμα, που πραγματοποιείται στις περισσότερες χώρες του κόσμου προκειμένου να υπάρξει το αντίστοιχο της Συμφωνίας του Παρισιού, ο ευρωβουλευτής παρατήρησε πως στην Ελλάδα δεν έχει γίνει κάτι από το επίσημο κράτος και την κυβέρνηση, πέραν όσων ο ίδιος προχώρησε υπό την Οργάνωση ΚΟΣΜΟΣ με τον Παύλο Γεωργιάδη.

Ανεξάρτητος Διάλογος στα πλαίσια του UNFSS


Ο ρόλος του Ανεξάρτητου Διαλόγου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου του ΟΗΕ είναι διττός. Αφενός η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του αγροδιατροφικού συστήματος στην Ελλάδα στη βάση πραγματικών στοιχείων που έρχονται μέσα από την ίδια την κοινότητα. Συγχρόνως, αντλήθηκαν ιδέες και προτάσεις για τη δημιουργία στρατηγικών οι οποίες θα δράσουν καταλυτικά στη μετάβαση προς την αειφορία.

Ο Ανεξάρτητος Διάλογος αποτελούταν από τρείς ομάδες εργασίας στις οποίες οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στην πλειοψηφία των πυλώνων δράσης της UNFSS. Η ανατροφοδότηση ανά υποκατηγορία στις προκλήσεις-ευκαιρίες-προτάσεις υπήρξε πολυποίκιλη, με τα εξής θέματα να εντοπίζονται κατά μήκος των πυλώνων δράσης:

1) To μεγάλο κόστος το οποίο συνοδεύει την διαδικασία πιστοποίησης τροφίμων και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αποκλείουν τους μικρούς παραγωγούς.

2) Η πληθώρα των επισημάνσεων τροφίμων καθώς και η έλλειψη ξεκάθαρης ορολογίας γύρω από αυτές μειώνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

3) Η σύνδεση παραγωγού και καταναλωτή μέσω της τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας των τροφίμων και της συνεργασίας μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.


Μελέτη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την επισήμανση τροφίμων με τίτλο

«EU-wide Food Labeling Nutrition and Ecolabel Schemes»


Κατά την παρουσίασή της η Δρ Κανναβού αναφέρθηκε στις κατηγορίες των συστημάτων διατροφικής επισήμανσης και πιο συγκεκριμένα στα συστήματα περιβαλλοντικής επισήμανσης στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας των προϊόντων τονίζοντας τη σημασία τους για την εμπλοκή της αγοράς σε έναν αγώνα δρόμου προς τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, σύμφωνα πάντα με την καθοδήγηση των καταναλωτών, αλλά και στη συνεχή βελτίωση της ίδιας της παραγωγής.


Πρόγραμμα AGROS


Το AGROS εξετάζει τη σχέση των βιώσιμων αγροδιατροφικών συστημάτων με τους SDGs και την καινοτομία καταλήγοντας πως βρίσκονται στο κέντρο των 17 SDGs. Περιγράφει τις αρχές και τα είδη της βιώσιμης γεωργίας. Περιλαμβάνει ενότητες για την ασφάλεια τροφίμων, τη διατροφή και την υγεία και πηγές χρηματοδότησης. Περιγράφει καινοτόμα παραδείγματα για τα διατροφικά πρότυπα, τα έξυπνα συστήματα τροφίμων, την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Είναι ένα πολύ επίκαιρο project καθώς ευθυγραμμίζεται με τη Στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο.Ευχαριστούμε το Κτήμα Δημόπουλος για τη συμμετοχή και την συνεισφορά του στην εκδήλωση και για την ευγενική δωρεά των υπέροχων κρασιών του.

Comentários


bottom of page