top of page

Η νέα ΚΑΠ εργαλείο της νέας πράσινης συμφωνίας

Updated: Nov 26, 2019

Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου η νέα πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε την ομάδα των επιτρόπων που θα την πλαισιώσουν.


Στον Πολωνό Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι, οποίος υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της επιτροπής Γεωργίας και είναι εν ενεργεία μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η πρόεδρος ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο της γεωργίας.Σύμφωνα με την επιστολή της προέδρου κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προς τον κ. Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι:

Η παροχή προσιτών τροφίμων για τους πολίτες και ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς είναι μία από τις ιδρυτικές αποστολές της Ευρώπης. Σήμερα, περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται σε 11 εκατομμύρια αγροκτήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παραμένουν μέρος του ιστού των αγροτικών κοινοτήτων μας και παρέχουν ασφαλή, θρεπτικά και προσιτά τροφίμων για τους Ευρωπαίους.


Ο γεωργικός μας τομέας είναι, από τη μία πλευρά βασικός παράγοντας για την επίτευξη των δεσμεύσεών μας για την κλιματική ουδετερότητα, αλλά και από την άλλη έντονα εκτεθειμένος στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να τον υποστηρίξουμε και στα δύο αυτά μέτωπα, για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει ανταγωνιστικός.


Σύγχρονη και βιώσιμη γεωργία


Το έργο σας κατά τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι να διασφαλίσουμε ότι ο γεωργικός τομέας θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις διαρκείς δεσμεύσεις του, στηρίζοντας παράλληλα την προσαρμογή του στις αλλαγές του κλίματος, της δημογραφίας και των τεχνολογιών. Θέλω επίσης να εστιάσετε σε μια πιο υγιεινή και πιο βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρώπης.


· Βασίζομαι στην υποστήριξή σας για την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια σύγχρονη και απλουστευμένη Κοινή Γεωργική Πολιτική για την περίοδο μετά το 2020. Η τελική συμφωνία πρέπει να είναι φιλόδοξη όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια και τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Πρέπει να ενθαρρύνει την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών και να διασφαλίσει ότι ο κλάδος μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστικός, να προσφέρει δίκαιο εισόδημα και να στηρίξει τους νέους γεωργούς.


· Μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να εστιάσετε στην πλήρη εφαρμογή της νέας πολιτικής. Θα συνεργαστείτε στενά με τα κράτη μέλη για τα Στρατηγικά τους Σχέδια, ώστε να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ στόχων σε επίπεδο ΕΕ και εθνικών προτεραιοτήτων. Θα δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια και τις απαιτήσεις σχετικά με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους.


· Θέλω να συνεισφέρετε στη νέα στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιρούνι» για βιώσιμα τρόφιμα, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί να βελτιώσει τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, μεταξύ άλλων και μέσω της βιολογικής παραγωγής.


· Ως μέρος της φιλοδοξίας μας για μηδενική ρύπανση, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων συμβάλλουν στους στόχους μας για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, κυρίως μέσω της μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.


· Θα ήθελα επίσης να εξετάσετε τρόπους ενίσχυσης του συστήματος των γεωγραφικών ενδείξεων. Αποτελεί βασικό στοιχείο της διατήρησης της υψηλής ποιότητας τροφίμων και των προτύπων και της διασφάλισης ότι η πολιτιστική, γαστρονομική και τοπική κληρονομιά μας διατηρείται και πιστοποιείται ως αυθεντική σε όλο τον κόσμο.


· Θα αναπτύξετε ένα νέο μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές, σε στενή συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία. Θα εξασφαλίσετε ότι οι ειδικές ανάγκες των αγροτικών περιοχών καλύπτονται από τα εθνικά Στρατηγικά Σχέδια στο πλαίσιο της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.


· Ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και εξαγωγέας τροφίμων στον κόσμο, θα πρέπει να προωθήσετε τα ευρωπαϊκά πρότυπα τροφίμων υψηλής ποιότητας παγκοσμίως.


Κατά κανόνα, θα εργαστείτε υπό την καθοδήγηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου για την Πράσινη Συμφωνία της Ευρώπης. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης θα σας στηρίξει στην εργασία σας.Comments


bottom of page